Финансијски показатељи

Подаци из исправних финансијских извештаја

 

Подаци о обвезнику

Матични број (Јмб):20055871
Пословно име:ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА И СИСТЕМА ЕЛЕКТРОИСТОК-ПРОЈЕКТНИ БИРО ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Седиште:Београд-Вождовац
Адреса:Ровињска 14
Правна форма:Друштво са ограниченом одговорношћу
Делатност:Инжењерске делатности и техничко саветовање

 

Подаци из финансијских извештаја

2014. година и новије (За претрагу користити матични број 20055871 или ПИБ 103937872)
2013. година
2012. година
2011. година