Dobro došli

Dobrodošli na internet portal privrednog društva  ELEKTROISTOK PROJEKTNI BIRO d.o.o, čiji je osnivač „Elektromreža Srbije“ A.D. Delatnost društva  ELEKTROISTOK PROJEKTNI BIRO d.o.o, je usmerena na poslove i projekte iz domena energetike i telekomunikacionih sistema, što je označeno i u punom nazivu preduzeća.

„Elektroistok–Projektni biro“ d.o.o. raspolaže sopstvenim kapacitetima licenciranih projektanata različitih profila specijalizovanim da u oblasti elektroenergetike samostalno izradi u celosti kompletnu dokumentaciju. Kadrovi „Elektroistok–Projektni biro“ d.o.o. imaju preko 60 projektantskih i izvođačkih licenci Inženjerske komore Srbije raznih profila koje se svakodnevno dopunjuju, kao i uverenja o položenim stručnim ispitima Ministarstva rudarstva i energetike.

Privredno društvo “Elektroistok – projektni biro“ d.o.o. Beograd je jedan od najznačajnijih projektnih biroa u oblasti elektroenergetike na najvišim naponskim nivoima na prostoru bivše SFRJ. Značajna je činjenica da je “Elektroistok – projektni biro“ d.o.o. Beograd jedan od nekolicine velikih projektnih biroa koji je uprkos svim poteškoćama u prethodnom periodu uspeo da održi visoko stručne kadrove na okupu uz konstantan održivi rast i razvoj.